Kopásintenzitási modell

A klasszikus kopásgörbe két tartományból áll, nevezetesen egy csökkenő intenzitással jellemezhető degresszív (d) és az egyre növekvő mértékű progresszív (e) tartományból (1. ábra).

1. ábra. A kopásgörbe két kopásintenzitási tartományból áll,
amelyet általában a görbe inflexiós pontja választ el egymástól.

A kopásintenzitás azt fejezi ki, hogy a méréssel megállapított, µm-ben kifejezett pillanatnyi kopás hány perchez tartozik, vagyis

A pillanatnyi kopásintenzitás kiszámítására a következő modell szolgál (Sipos, 1996):

ahol:

tc – forgácsolásban eltöltött idő, min,

IVB(tc) – a pillanatnyi kopásintenzitás számított értéke, µm/min,

A, B, C – a kopásintenzitási modell számított konstansai,

C1 – mértékegység átszámítási állandó, konkrét értéke C1=1000.

Egyes esetekben (acél/keményfém vagy acél/kerámia anyagminőségi párosításkor) a kopásgörbének csak degresszív kopásintenzitási tartománya van, tehát a görbe túlkopási szakasz hiányzik.