Nem taylori éltartamfüggvény

A Taylor (1907) alkotta éltartamösszefüggés a forgácsolósebesség és az éltartam alakulása között fejez ki kapcsolatot, rögzített egyéb feltételek (fogásmélység, előtolás, egyéb körülmények) mellett. Jellemzője: a kettős logaritmikus rendszerű diagramban ábrázolt görbe állandó meredekségű, azaz a vcTm=állandó képlet „m” kitevője (az éltartamkitevő) állandó értékű.

A nem taylori éltartamfüggvények két típusát különböztetjük meg.

  • amikor az éltartamkitevő nem állandó, a kettős logaritmikus koordinátarendszerben ábrázolt sebesség – éltartam adatok nem esnek egy egyenesre. A kopásmechanizmusok sebességfüggőségének megfelelően kisebb forgácsolósebesség tartományban az éltartamkitevő nagy, nagyobb sebességeknél pedig kisebb (lásd ábra).

    1. ábra: 1. típusú, nem taylori éltartamfüggvény

  • „púposteve” éltartamgörbe akkor alakul ki, ha egy meghatározott tartományban az éltartam növekszik a sebesség fokozódásakor. Ez akkor fordulhat elő, ha például a kopáskritérium a hátfelületen mérhető kopásnyom szélessége (VB, mm), és a homloklapon viszonylag stabil élrátét képződésével mintegy megvédi a hátfelületet a károsodástól. A ~ alakú éltartamgörbe tehát három szakaszra tagolható: két taylori és egy ettől eltérő (lásd ábra).

    2. ábra: 2. típusú, nem taylori éltartamfüggvény