"Innováció" témakörben készült cikkek

Can trochoidal milling be ideal?

In the manufacturing technology the milling technology, used to machine surfaces with grooves and scallops, repeating cuttings (zigzag surfaces) has been completed with a new, alternative method: it is the so-called trochoidal milling, carried out in different kinematic ways. In the present article we are going to give a summary on the milling cycles, established with geometric modelling and suggested by the modern designing systems. The force demand, the productivity indicators and the microgeometrical features of surfaces, machined with different types of milling, will be examined and compared with analysing the results of the tests, planned and carried out systematically. The values, gained by us during machining of material grades, having different conditions and compositions, will be presented; and – with listing the advantages and disadvantages of each type – the question, raised in the title, will be answered as well.

New methods in qualification of cutting performance during drilling operation

The improvement in cutting performance of the innovative tools cannot be linked solely to one criterion. The judgement of the cutting performance, made based on some simple factors (chip formation, comparison of surface roughness, edge durability etc.), is quite subjective. During the qualification, based on instrumental measurements, effect of those factors will be considered as well which can serve as the base of the tool monitoring with on-line registration of the wear process. In our present article we are going to introduce a qualification method, worked out for innovative drilling tools and applied successfully: it is able to characterize the effectiveness of the innovation based on some features of the cutting performance (force effect, torque demand), measured at the same time. The elaborated method makes it possible to promote data generation in order to create calculation formulas with the limiting conditions during the planning phase of the machining technology and to improve the process security.

“Rz = 4*Ra” és egyéb érdességi értelmezések a forgácsolt felületek értékelésében

Napjaink ipari gyakorlata, illetve a közép- és felsőoktatási gépész szakemberképzés aktuális tananyagainak egy része is a címben szereplő, több, mint fél évszázada használt érdesség-átszámítási képletből indul ki. Jelen munkánk e képlet kapcsán több területet vesz vizsgálat alá. Bemutatja azt, hogy a különböző forgácsolási eljárások más és más felületi mikrogeometriát és eltérő Rz/Ra-arányokat képeznek le. Rámutat arra, hogy a gyártás során a szerszámok éltartama alatt bekövetkező kopás és élváltozás a felületi mikrogeometriában jelentős magassági-, átlagos- és formai eltéréseket okoz. Példákon mutatja be az érdességmérési technika bizonytalanságait a valós és a szűrt felületi profilok kiértékelésekor.

Interpretation of “Rz = 4×Ra” and other roughness parameters in the evaluation of machined surfaces

The above mentioned roughness calculation formula is considered as a starting point in the nowadays industrial practice and in certain parts of the current curriculum, used in the training of the technician experts of secondary and higher education. Our present work examines some areas in connection with this formula. It introduces that the different machining operations result in different surface microgeometries and in different Rz/Ra-ratios. It points out that the wear development and any change in the edge condition cause significant differences in the arithmetical, average values and in the form of the surface microgeometry. With the help of examples it demonstrates the uncertainties of the surface roughness measurement technology during the evaluation of the real and filtered surface profiles. In the design process of machines we can meet calculating methodes, developed several decades ago. The revision of the connection between tolerance and surface roughness has not taken place parallel with the essential development of surface microgeometry characterization. The long-standing Ra-Rz recalculations are generally used in this case as well, although the determination of the surface roughness is one of those tasks, causing an immediate improvement in the working efficiency of improvement in the working efficiency of machines. Possessing the new knowledge it requires a careful consideration to apply the surface roughness parameters their numerical values in an appropriate way.

Menetformázók teljesítménynövelése optimalizált bevonatok alkalmazásával

A szerszámipar vezető vállalatai a különböző szerszámgeometriákat jól uralják. A legnagyobb ütemű fejlődés a bevonatok terén tapasztalható, ennek ellenére azt lehet megfigyelni, hogy a bevonatfajták csupán néhány, ámde széles körben alkalmazható minőségre korlátozódnak.. Felhasználói oldalról ennek nagy előnye az, hogy könnyebb a választás. Az általánosan alkalmazott bevonatrendszereknél azonban sokkal jobb megoldást kínálnak az egyedi alkalmazásokra kifejlesztett bevonatok. Az optimalizált bevonatminőségek fejlesztésével foglalkozó Platit AG. ilyen vizsgálatok elvégzésére kérte fel Szakcsoportunkat. Az alábbi tanulmány a menetformázókkal elért kísérletek eredményeit összesíti.

Esztergalapkák forgácstörési képességének korszerű vizsgálatai

Az esztergaszerszámok forgácstörési képességének vizsgálati eredményei fontosak mind a szerszáminnovációt végrehajtó gyártók, mind pedig a felhasználók számára. A gyártók (és forgalmazóik) felkérésére végzett, szisztematikusan megtervezett és végrehajtott forgácstörési kísérleteink sok tapasztalatot hoznak, a belőlük levonató következtetések pedig egy újabb, egy következő szerszámfejlesztés irányait is kijelölhetik. A forgácsképződés kutatását kiterjedt nemzetközi együttműködéssel, a legkorszerűbb eszközökkel és vizsgálati módszerek alkalmazása mellett végeztük, amelyről néhány szemelvényt mutatunk be az előadásunkban.

Korszerű száras marók forgácsolási adatainak többcélú optimálása

A korszerű száras marók szakszerű és eredményes alkalmazásának elengedhetetlen feltétele a forgácsolási körülmények kellő ismerete, a korlátfüggvényekre épülő folyamatmodell megalkotása és a megbízható adatgenerálás. Az általunk elvégzett forgácsolási kísérletek is arról tanúskodnak, hogy a különböző konstrukciójú szerelt szerszámok szerteágazó feladatokra alkalmasak. A felhasználhatóságuk azonban eltérő, erről a kísérlettervezés módszerével végrehajtott kísérletek során győződtünk meg. A marókra meghatározott beállítási adatokat két célfüggvény szerint optimáltuk, amelyek egyaránt figyelembe veszik a felhasználó és a termékminőség szempontjait. A kidolgozott grafikus-analitikus módszer alkalmas arra, hogy a forgácsolási körülményeket mindkét szempontot összehangolva állítsuk be. A végrehajtott kísérleteknél ráadásul előtérbe kerültek a környezetbarát gyártás (green manufacturing) szempontjai is.

Csúcstechnológiát képviselő marószerszámok alkalmazási sajátosságainak összehasonlítása

A TDK-dolgozat fő témája a csúcstechnológiát képviselő, különféle konstrukciójú és kialakítású száras marószerszámok alkalmazási sajátosságainak összehasonlítása és forgácsolóképességük alapján történő rangsorolása.

Korszerű bevonatok és forgácstörők a WNT termékpalettáján

A gyártás termelékenységének növelése és a szerszámok megbízhatóságának fokozása szempontjából a folyamatos szerszáminnováció jelenti csaknem az egyetlen megoldást. Az egyértelmű eredmények elérésének kényszere érdekében az innovációnak egyaránt ki kell terjednie a konstrukcióra, a szerszámanyagra és a bevonatokra. Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépészmérnöki Karának Gépgyártástechnológiai szakcsoportja abból a célból vette fel a kapcsolatot a WNT Magyarország Kft.-vel, hogy kölcsönösen előnyös szakmai együttműködés alakulhasson ki a partnerek között. Ennek keretében került sor a cég legújabb fejlesztésű bevonatos szerszámanyagának és forgácstörőjének tesztelésére.

Evaluation of cutting performance on Pramet carbide inserts with several coatings, made by Platit AG

One of the most prosperous fields of the tool innovation – beside the development of tool construction and the expansion of the circle of the usable tool materials – is the field of evolution of materials and methods of the coatings where an explosion-like development can be noticed. The development of various capacity of coating units makes it possible for us to choose from coating types, we never had before. Beside the universal applicable coatings types there are special coating systems (PM HSS hob, drilling of Ni-base alloys etc.) as well, developed for a given task, increasing the cutting performance of the tools significantly.

Design of end mill cutter with applying FEM-method

In order to fulfil the increasing requirements of the industry better, the regular application of the finite element method (FEM) seems to be unavoidable. The recognition of this fact can be noticed in case of non-series tools still less, but manufacturing companies (wishing to remain competitive in the future as well) use softwares, based on the finite element method and simulating the cutting processes, also nowadays. The aim to develop these softwares is to design and produce tools, maximal fulfilling the demands of the customers and at the same time, enabling the reduction of design and production costs of the tool manufacturers. As a result of the use of the softwares we can be able to predict the occasional tool deformations, avoiding the break of the tool, the unfavourable chip deflection, the undesirable deformations of the workpiece, etc.

Machinability of high silicon content aluminum alloys

The quality of the products is increasing continuously: on the one hand, it can be led back to the development of the machine tools, on the other hand, to the presence of new geometries and tool materials. This progress is accompanied by ever-increasing productivity (reduced productive time, shorter non-productive times and production period) as well. It can be noticed especially in case of high technologies, characteristical for the modern automotive industry, defense industry, aircraft industry and aerospace industry.

Flexible production with exchangable headed type of milling cutters

The present article introduces a tool construction, having an excellent performance due to its flexible applicability and universal character on the application field of mid-size end milling cutters.

Szerszámteszt: CNMG120408NR és CNMX120708HTW

Új kísérleti eredmények az IMC-csoport esztergalapkáival

A szerszámgyártó IMC-csoport cégei nagyobb termelékenységű és nagyobb hasznot hozó, új fejlesztésű lapkáit a kedvező élgeometria (növelt pozitív szögek) mellett a keményfémek mindkét bevonatolási eljárását (CVD, PVD) megújító technológia jellemzi. A hagyományos kialakításon (lay-down) kívül nagy szerep jut a tangenciális lapkaelrendezésnek, illetve annak az innovációnak, amelyben a nagyolásra alkalmas lapkákat wiper élekkel látják el. A szerteágazó vizsgálatunk azt igazolja, hogy a növelt homlok- és terelőszögű lapkák kisebb erőket igényelnek, a tangenciális elrendezés pedig valóban áttörést jelent a megnövelt fogásmélységek esetén. A nehezen forgácsolható anyagok környezetbarát esztergálása vizsgálataink szerint lassítja a szerszámok elhasználódását, és a kidolgozott kopásmodell alkalmas a lapkák éltartamának előrejelzésére.

Nagytermelékenységű marók vizsgálati eredményei

Az alkatrészgyártásban alapvető követelmény a megmunkálási idő és az előállítás költségének jelentős csökkentése. A szerszáminnováció napról napra egyre újabb szerszámkonstrukciók, fejlett élgeometriák, egyre többre képes élanyagok és progresszív bevonatok megjelenését segíti elő. A szerszámgyártók manapság két maróféleséget részesítenek előnyben. Az egyik igen nagy előtolási sebességet tesz lehetővé, a másik pedig – előnyös geometriája révén – nagy ráhagyások leválasztására alkalmas kis forgácsolóerő fellépése esetén.

New results of investigations carried out on tools made by the IMC Group

The companies of tool making IMC Group deal with tools, having a better productivity and yielding a bigger profit. The newly developed inserts are featured by - beside the appropriate geometry (e.g. increased positive angles) - enhanced coating technology both chemical and physical vapour deposition (CVD and PVD) for cemented carbide substrates. Besides the popular tool holders (lay-down inserts), a special attention has been paid to the tangentially clamped inserts as well as the innovative roughing inserts, having wiper configuration.

Some results of high productive milling cutters for tool making industry

As fundamental demands in the machine industry are seemed the shorter throughput times and lower production costs. These goals could be achieved in tooling with an innovation process, namely by recent construction tools, enhanced geometry, more productive tool's substrate and progressive coating layers from day to day.

TripleCoatings® - Új generációs fizikai rétegfelviteli (PVD) módszer forgácsolószerszámokhoz

Comprehensive wear model for tools with nanocomposite PVD coatings

The present paper summarises the methods of physical vapour depositions as well as importance and possible performance of nanocomposite coatings. After a detailed summary of testing conditions this article briefly introduces the gained results and analyses the wear mechanisms of end mills which are deposited with various coating layers. This paper contains a comprehensive wear model, which could describe several micromechanisms of high temperature tribological system. With clearing up the intensity of degradation (used up) process worn tools can be modelled under several machining conditions. Some connections have been worked out for describing several symptoms (e.g. increasing feed forces during machining) in conjunction with tool wear. Lastly the paper presents the most important functions for tool monitoring of end milling cutters.

12th Nemzetközi Szerszámkonferencia, 2007

A termelékenység és a minőség egyidejű növelése Wiper élgeometriával

Az alkatrészgyártásban a forgácsolási teljesítmény és a minőségi elvárások egyidejű növelésének követelményét csak korszerű elvekkel, módszerekkel és szerszámokkal lehet megoldani. Néhány szerszámgyártó cég kísérletek sorát végezte abból a célból, hogy megoldást találjon a két, egymásnak ellentmondó elvárás megoldására. A dolgozat összesíti a szerzők kísérleti eredményeit, amelyeket a különböző típusú (ISO és wiper geometriájú) esztergalapkákra kaptak. A cikk bizonyítja a wiper élgeometriának a forgácsolt felület minőségében és a teljesítőképességben megmutatkozó előnyeit, és ismerteti azokat a követelményeket, amelyeknek meg kell felelni.