Csúcstechnológiát képviselő marószerszámok alkalmazási sajátosságainak összehasonlítása

Mózes András - Óbudai Egyetem - Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, III. évfolyam

Konzulensek:

  • Csuka Sándor intézeti mérnök, AGI
  • dr. Sipos Sándor mestertanár, AGI

A TDK-dolgozat fő témája a csúcstechnológiát képviselő, különféle konstrukciójú és kialakítású száras marószerszámok alkalmazási sajátosságainak összehasonlítása és forgácsolóképességük alapján történő rangsorolása. 

A dolgozat ismerteti a korszerű száras marók felhasználási területeit, alkalmazásuk stratégiáit, majd részletezi a szerszámok fejlett konstrukcióit, a szerelt kivitelű típusoknál alkalmazott lapkaelrendezéseket. Ezután ismerteti az on-line mérőrendszer felhasználásával végrehajtott szisztematikus vizsgálatok eredményeit, amelyek a különböző forgácsolási körülmények között ébredő erőkomponensekre vonatkoznak. Modellezi a forgácsolási adatoknak a fellépő erőkomponensekre gyakorolt hatását, kimutatva azt, hogy az elméleti számítóképletek érvényessége korlátozott. 

A forgácsolóképesség összevetését nem csak a mért erőhatások alapján végzi, hanem a marással megmunkált felületek érdességi analízisével kiegészíti.  Három (sarok-, horony- és lejtőmarási) eljárás végrehajtása közben tárja fel a vizsgált konstrukciók közötti különbségeket, megadva az egyes szerszámok alkalmazási sajátosságait és hatékonysági rangsorait is. A befejező rész bemutatja a cég legjobban teljesítő száras maróját és annak működéséről készített videót is. 

 

Megjegyzés: jelen dolgozat az Óbudai Egyetem 2010. évben megrendezett XXXV. Tudományos Diákköri Konferencia Technológia Szekciójában második helyezést ért el.