Élminőség

“Rz = 4*Ra” és egyéb érdességi értelmezések a forgácsolt felületek értékelésében

Napjaink ipari gyakorlata, illetve a közép- és felsőoktatási gépész szakemberképzés aktuális tananyagainak egy része is a címben szereplő, több, mint fél évszázada használt érdesség-átszámítási képletből indul ki. Jelen munkánk e képlet kapcsán több területet vesz vizsgálat alá. Bemutatja azt, hogy a különböző forgácsolási eljárások más és más felületi mikrogeometriát és eltérő Rz/Ra-arányokat képeznek le. Rámutat arra, hogy a gyártás során a szerszámok éltartama alatt bekövetkező kopás és élváltozás a felületi mikrogeometriában jelentős magassági-, átlagos- és formai eltéréseket okoz. Példákon mutatja be az érdességmérési technika bizonytalanságait a valós és a szűrt felületi profilok kiértékelésekor.