"Környezettudatosság" témakörben készült cikkek

Environmental-friendly cutting of automotive parts, made of aluminium castings

Through an example of an automotive component, the lecture introduces difficulties, arising during the turning operations of high silicon content aluminium castings. It evaluates the production, running currently with cutting fluid flood-type application; introduces the preliminary tests, carried out before change-over to the green manufacturing; furthermore, the circumstances of the tests, carried out with the method of DoE at High Speed Machining. The results of measurements, carried out with different tool materials and edge constructions, will be evaluated from the point of view of surface roughness minimisation. The results of topographic (3D) measurements of the machined surface will be compared with the results, gained with the electron-microscope; the disturbing phenomena, arising during the turning operation with diamond tool, will be analysed. Finally, the production circumstances will be determined in order to ensure the prescribed surface roughness - despite the increased productivity and the environmentally friendly cutting.

Korszerű menetfúrók környezetbarát alkalmazása

A korszerű menetfúrók helyes megválasztása és szakszerű alkalmazása elsőrendű követelmény a folyamatbiztonság, a fokozódó gyártmányminőség és a gyártás költségeinek minimalizálása szempontjából. A végrehajtott kísérletsorozat rangsorolja a tesztelt szerszámok forgácsolóképességét. Emellett arra is választ ad, mely szerszámok felelnek meg leginkább a környezetbarát forgácsolás kritériumainak.

Autóipari alkatrészek gyémántlapkákkal végzett finomesztergálása

A dolgozat egy nagy sorozatgyártású kompresszoralkatrész példáján keresztül ismerteti a hipereutektikus összetételű alumíniumötvözetek forgácsolhatóságát meghatározó és befolyásoló körülményeket. Összefoglalja a korszerű gyémánt szerszámok, mint például a polikristályos gyémántrétegek, valamint kémiai rétegfelvitellel (CVD) gyártott gyémántok tulajdonságait és az autóiparban betöltött szerepüket.

A keményesztergálás lehetőségei és korlátai

Acélok edzett állapotban történő megmunkálása az utóbbi időben egyre nagyobb teret nyer a gyakorlatban. A keményesztergálás sok esetben nagyon jó alternatívája lehet a köszörülésnek, amíg azonban az esztergálás teljes mértékben feldolgozható és hasznosítható fémforgácsot hoz létre, addig a köszörülési eljárások újrafeldolgozásra alkalmatlan iszapot (köszörűkorong-anyaggal kevert fémrészecskéket). Jelen cikkben többféle hűtési-kenési módszert (száraz, hűtött levegő és minimálkenés kombinálása) hasonlítottunk össze, edzett acél különféle PCBN-szerszámokkal történő esztergálásakor.

Possibilities and limits of hard part turning

Nowadays, the machining of the hardened steels is spreading in the practice more and more. In the interest of the effective working application it is necessary to experimental examine the tools, being available in the shop.
The hard turning can be a good alternative solution to the grinding machining in several cases. The turning operation produces chips, being totally recyclable and re-usable, while grinding operations generate not recyclable slurry, containing the material pieces of the grinding grits and metal particles as well.

Környezettudatos forgácsolás – green manufacturing 1. rész

A korszerű technológiának számos, egymásnak sok tekintetben ellentmondó kihívásnak kell megfelelnie: forgácsolással egyre bonyolultabb alkatrészeket kell létrehozni egyre nehezebben megmunkálható anyagokból, növekvő termelékenységgel kell előállítani az egyre nagyobb pontosságú alkatrészeket, a műveletek költséghatékonyságához drága, többfunkciós szerszámgépekre és szerszámokra van szükség stb. A nagyobb termelékenységre való törekvés az anyagáram (cm3/min) emelését teszi szükségessé, amely a fő- és mellékmozgások sebességének növelésével jár együtt. Az előtolás mértékének fokozása, de különösen a forgácsolósebesség növelése a forgácsleválasztási zóna hőmérsékletének drasztikus emelkedését okozza.

Környezettudatos forgácsolás (2. rész)

A gazdaságosság és a környezettudatosság sokáig egymásnak ellentmondó fogalomként szerepelt a forgácsolásban: a nagyobb termelékenység eléréséhez gyakran ugyanis árasztásos módszerrel adagolták a hűtő-kenőfolyadékokat. Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a környezetbarát forgácsolótechnológiák alkalmazására, mert az újszerű módszerek, rendszerek és berendezések a produktivitás és a szerszám-élettartamok egyidejű növelését teszik lehetővé. A környezettudatos forgácsolásról korábban megjelent cikkünkben [1] a légnemű hűtő-öblítőközegek szerepére hívtuk fel a figyelmet. Jelen írásunkban a minimális mennyiségben adagolt hűtő-öblítő-kenő (HÖK) megmunkálóközegek hatásáról lesz szó. Az ellenőrzött körülmények között végzett esztergálási kísérletek eredményei azt bizonyítják, hogy a minimálkenő berendezés alkalmazása a forgácsolásban technológiai javulást eredményez és jelentős gazdasági eredménnyel jár.

A forgácsolási folyamat vizsgálata minimálkenéskor

A cikk röviden összefoglalja a szárazforgácsolás, légnemű közeg és minimálkenés (minimal quantity lubrication – MQL) jelenlétében végzett forgácsolás előnyeit. Célunk volt, hogy az esztergálási és marási folyamatot kísérletek végrehajtása közben száraz- és környezetbarát olajalapú közeg minimálkenéses körülménye között tanulmányozzuk. A forgácsolóerő csökkenésére, illetve az érdesség javulására kapott biztató eredmények elsősorban a forgácsolási hőmérséklet csökkenésével magyarázhatóak.