Szerszámminősítés és forgácsoláskutatás

A forgácsoláskutatási program négy részterületet foglal magában:

  • Különböző hazai és külföldi gyártó cégek (vagy képviselőik) felkérésére az eltérő geometriájú és anyagminőségű szerszámok és lapkák komplex minősítését végezzük. A szerszámok előzetes (geometriai) vizsgálata után a forgácsolóképesség legfőbb jellemzőinek korszerű műszerekkel történő, on-line mérésére kerül sor, a teljesítőképesség számszerűsítése érdekében.

  • Minősítjük a különböző összetételű, állapotú és hőkezeltségű szerkezeti anyagokat, melyben a forgácsolhatóság olyan komplex jellemzőjét dolgozzuk ki és tárjuk a szakmai közvélemény elé, amely – feltételezésünk szerint – alkalmas e bonyolult fogalomnak a leírására és számszerűsítésére.

  • A szerszámra gyakorolt hatásuk alapján minősítjük a különböző hűtő-kenő és öblítő folyadékokat (főleg az adalékolt emulziókat).

  • A környezetbarát forgácsolás (green machining) elterjesztése céljából különféle anyagú, nyomású és hőmérsékletű gáznemű közegekkel, továbbá minimális mennyiségben kijuttatott növényiolaj-származékokkal kísérletezünk, meghatározva e költség- és környezetkímélő megmunkálás eredményeit is.

Számos világhírű céggel kiváló kapcsolatot ápolunk, ez lehetővé teszi kutatási témák megfogalmazását. Ennek köszönhetően hét CNC-gépünkön, korszerű mérőeszközeinkkel, jól bevált kísérleti módszerekkel hajtjuk végre a vizsgálatokat, legfelkészültebb hallgatóink bevonásával. Évtizedes tapasztalatunk az, hogy kiírt témáinkkal szívesen foglalkoznak a résztvevők tudományos diákköri munkák és szakdolgozat készítésének keretében is.

Budapesti Műszaki Főiskola
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet

1081 Budapest, Népszínház utca 8.
Telefon: 666-5427; fax: 666-5480

E-mail: sipos.sandor(nospam)bgk . bmf . hu
Honlap: www.bgk.bmf.hu/ggyt/K+F